Täthetsprovning

En trycksättning av det undersökta huset eller del av huset eller lägenhet görs med 50 Pa. Ventilationsöppningar och ventiler har satts igen med tejp eller proppar. Den volym luft som måste evakueras per sekund för att uppnå trycksänkningen på 50 Pa ger ett mått på tätheten.

Genom uppmätning av den undersökta volymens begränsningsytor kan ett värde på det specifika läckaget i liter/m2 och sekund bestämmas. Metoden som används för att sänka trycket är att använda en s.k. "blow door" som är en justerbar dörr med duk och en fläkt vars luftflöde kan bestämmas.

Resultatet från mätningen med metodbeskrivning sammanfattas i ett protokoll.

Pris:

Enligt överenskommelse.

0590-32055 - 073 8178217

Värmefotografering

Vi har även utrustning och kompetens för värmefotografering.

Kontakta oss