Energideklarationer

Bygg och Energikonsulter i Värmland AB gör energideklarationer för alla typer av hus.

Företaget har varit ackrediterat hos Swedac vilket har upphört från årsskiftet 2013/2014 då det inte längre är något krav från Boverket.

Rutiner och kvalitetskrav som företaget tillämpar är dock detsamma som tidigare. Personal från företaget som utför energibesiktningar är oberoende och opartiska vid bedömningen av en byggnad.

För att kunna göra en rättvisande bedömning av byggnaden och för att kunna föreslå lämpliga energisparåtgärder genomförs alltid en besiktning av byggnaden. Besiktningen genomförs och dokumenteras så att föreskrifterna och de allmänna råden i Boverkets författningssamling BFS 2007:4 med ändringar kan följas.

Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till lagen (2006:985) om energideklaration av byggnader och förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader svensk författningssamling SFS 2006:1592.

Arbetsgången för att göra energideklarationen

En överenskommelse om pris, tid och plats görs på telefon eller genom e-post.
Vid besiktningstillfället kan besiktningsmannen få information från ägaren eller annan insatt person om energiförbrukning, åtgärder på huset som gjorts, uppgift om radonmätning och om eventuellt andra besiktningar som gjorts. I besiktning av huset inngår:

  • Uppmätning av uppvärmda golvytor.
  • Mätning av väggtjocklek och bjälklagstjocklekar.
  • Mätning av fönsterytor.
  • Värmesystemet besiktigas.
  • I det fall det är möjligt görs en besiktning av vindsbjälklaget.

Hela besiktningsförfarandet brukar ta cirka en timme för en normalstor villa. Med det insamlade materialet gör energiexperten en bilaga. Med bilagan som grund görs energideklaration på Boverkets sida Gripen. Den färdiga energideklarationen kan kopieras som en PDF fil, skrivas ut och skickas till kunden tillsammans med bilagan och faktura.

Priser för regionen Värmland:

Vanliga en- och tvåfamiljshus:

  • Arvode 3000 kr +moms.

Mindre hyreshus :

  • Arvode 4000 kr+moms

I övriga fall enligt överenskommelse.

 

0590-32055 - 073 8178217

Värmefotografering

Vi har även utrustning och kompetens för värmefotografering.

Kontakta oss