Välkommen till

Bygg och Energikonsulter i Värmland AB!

Energideklarationer - Husbesiktningar - Täthetsprovning

Vår vision

Bygg och Energikonsulter i Värmland AB gör energideklarationer för alla typer av hus. Vår personal från företaget som utför energibesiktningar är oberoende och opartiska vid bedömningen av en byggnad. För att kunna göra en rättvisande bedömning av byggnaden och för att kunna föreslå lämpliga energisparåtgärder genomförs alltid en besiktning av byggnaden. Vi kan även erbjuda husbesiktningar samt täthetsprovningar.

Energideklarationer

Vi kan hjälpa er med energideklarationer för alla typer av hus. Vi har även utrustning och kompetens för värmefotografering.

Husbesiktningar

Vi erbjuder besiktning av hus för olika ändamål. Information om status för huset, åtgärder för energibesparing eller besiktning av hus i samband med köp.

Täthetsprovning

Vi utför en trycksättning av det undersökta huset så får ni resultatet från mätningen med metodbeskrivning som sammanfattas i ett protokoll.

Ring oss idag: 0590-32055 - 073 8178217

Energideklarationer - Husbesiktningar - Täthetsprovningar