Bygg och Energikonsulter i Värmland AB

Kontaktuppgifter:

Rämmen Östervik 10A ,680 96 Lesjöfors

tel:Göran 0590 32055

e-post till: info@bevarmland.se

Företagets aktiviteter

ENERGIDEKLARATIONER

Bygg och Energikonsulter i Värmland AB gör energideklarationer för alla typer av hus. Företaget har varit ackrediterat hos Swedac vilket har upphört från årsskiftet 2013/2014 då det inte längre är något krav från Boverket. Rutiner och kvalitetskrav som företaget tillämpar är dock detsamma som tidigare.

Personal från företaget som utför energibesiktningar är oberoende och opartiska vid bedömningen av en byggnad. För att kunna bedöma lämpliga energisparåtgärder genomförs alltid en besiktning av byggnaden. Besiktningen genomförs och dokumenteras enligt anvisningarna i SFS 2006:1592 paragraf 7, kompletterad med anvisningarna i BFS 2007:4

Tekniskt och administrativt ansvarig Göran Hellblom